КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА И СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ
НА НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ПРЕЦИЗНИ И НЕИНВАЗИВНИ КОМПЮТЪРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

AМБУЛАТОРИЯТА ПО НЕВРОЛОГИЯ РАБОТИ В ТЯСНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИЗЪЛНИТЕЛИ НА ВИСОКО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАНТИ ОТ ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЪРЗО И ПРЕЦИЗНО ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ ДИАГНОЗИ И ЗАПОЧВАНЕНА АДЕКВАТНО ЛЕЧЕНИЕ НАЙ-ЧЕСТО В РАМКИТЕ НА ЕДИН РАБОТЕН ДЕН.

Вход към амбулаторията Чакалня на амбулаторията по неврология Работен кабинет на д-р Николов Амбулатория по неврология, Варна
Електроенцефалография Варна (ЕГГ), Цветна мозъчна картография Варна, Електромиография Варна (ЕМГ), Доплерова сонография Варна Подготовка за озонотерапия Озонотерапия Амбулатория по неврология: Кабинет за лазерна и ултразвукова терапия