EMG
DOPL

 

ЕМГ - ЕЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

Служи за диагностициране на всички видове заболявания на:

 • мускулната система и периферните нерви - възпалителни процеси /плексити, невралгии/;

 • дископатия;

 • ишиас;

 • полиневропатия;

 • посттравматични увреждания;

 • детски паралич;

 • слабост и болки в крайниците;

 • тремор;

 • паркинсонизъм;

 • мускулна атрофия;

 • промени при ендокринни заболявания;

 • диабетна полиневропатия;

 • артрози и др.;

ЕМГ /електромиография/ се прави като електрод се поставя последователно върху точките, по хода на нерва или върху изследвания мускул /по лицето, по краката, по гърба или ръцете/. Електромиографията изследва мускулната и нервната активност. При Електроневрографията чрез стимулиране се измерва проводимост-та по нерва. Продължителността на изследването е около 10 минути за един нерв или мускул.

Предимства и недостатъци:

+ това е единственото електрофизиологично изследване, което поставя диагноза
+ само то може да покаже дали травмираният нерв е цял или прекъснат и дали има нужда от операция
+ показва нивото и степента на увредата и има прогностична стойност.
+ често определя вида и продължителността на нужното лечение.

ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ

Прилага се при:

 • световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието;

 • мозъчен емболизъм;

 • отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове;

 • мозъчен инсулт / хеморагичен или исхемичен/;

 • вродени и придобити аномалии на мозъчните артерии;

 • мигрена и други типове главоболие;

 • състояния след мозъчно-съдови операции и др.

Изследването е базирано на принципа на ултразвука, който е абсолютно безвреден и безболезнен за пациентите. Работи се с различни по размер сонди, използва се контактен гел, който улеснява проникването в дълбочина на ултразвуковите вълни. Методът позволява да се проследят кръвоносните съдове по цялата им дължина - да се изследва тяхната вътрешна структура - натрупани плаки, разширения, стеснения и др. аномалии, които определят правилното кръвоснабдяване и оросяване.

Мозъчните съдове се изследват с помощта на Транскраниална / Интракраниална/ доплерова сонография. Ултразвуковите лъчи проникват през черепа на дълбочина от 25 до 120 мм и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка.Така се създава възможност за директно проследяване кръвния ток във вътрешно-черепните мозъчни артерии и се получава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.

Продължителността е различна - от 15 до 30 минути - в зависимост от броя на изследваните съдове.

най-горе