Роден на 22.10.1957 година в гр.Варна.

Основно и средно образование във Варна.

1981 г. - завършил Висш Медицински Институт - Варна, специалност медицина.

1981 – 1999 г. работил във Военни болници Русе и Варна, СЗУ - с.Коритен, Добричко, МБАЛ „Св.Анна” Варна.

1992 г. - призната клинична специалност неврология

1999 г. до сега работи като клиничен невролог и неврофизиолог в собствена неврологична амбулатория в гр.Варна.

Специализации по ЕМГ, ЕЕГ,Доплерова сонография и Озонотерапия.