Временно преустановявам работата си!

Доплерова сонография

Изследване с Доплер от невролог-специалист се провежда при:

  • Главоболия, световъртеж, главозамайване и нарушение на равновесието;
  • Мозъчен емболизъм;
  • Отлагане на атеросклеротични плаки по мозъчните съдове;
  • Мозъчен инсулт / хеморагичен или исхемичен/;
  • Вродени и придобити аномалии на мозъчните артерии;
  • Мигрена и други типове главоболие;
  • Състояния след мозъчно-съдови операции и др.

Доплеровата сонография е безвреден, безболезнен и атравматичен метод за изследване посоката и скоростта на кръвния ток в съдовете /артерии и вени/. В основата му стои доплеровия ефект, открит от Кристиян Доплер и представлява промяна в честотата на ултразвукавите вълни от движещите се формени елементи на кръвта, най-вече от червените кръвни клетки. Работи се с различни по размер сонди, използва се контактен гел, който улеснява проникването в дълбочина на ултразвуковите вълни. Методът позволява да се проследят кръвоносните съдове по цялата им дължина – да се изследва тяхната вътрешна структура – натрупани плаки, разширения, стеснения и др. аномалии, които определят правилното кръвоснабдяване и оросяване.

Ако имате шум в ушите, световъртеж, травми в областта на шията, системни заболявания на съдовете /васкулити/ е добре да се обърнете към невролог, който е сертифициран да извърши Доплер. Изследването се прави също на пациенти с хипертонична болест, диабет, метаболитен синдром, затлъстяване. Рискова група са пушачите и хората наследствено обременени с мозъчно-съдова болест.

Доплеровата сонография бива екстракраниална /изследва артерии и вени в областта на шията/, интракраниална /изследва артерии, вени и венозни синуси в черепната кухина/ и периферна /изследва артерии и вени на крайниците/.

Екстракраниална Доплерова сонография се изпорзва за ранна диагностика на начални структурни промени в артериалната стена още преди сформирането на атеросклеротичната  плака. Това изследване помага да се предприемат превантивни мерки срещу развитие на мозъчно-съдова болест. Прилага се също при вече сформирали се атеросклеротични плаки и дава възможност да се определи тяхната големина, структура и влиянието им върху кръвния ток в съответния артериален съд.

При съответни показания се предприемат оперативни или интервенционални методи за тяхното отстраняване. Изследването се прави също за диагностика на дисекация/разслояване/ на стената на сънните артерии в областта на шията, което е животозастрашаващо и изисква спешна медицинска намеса.

С  транскраниална Доплерова сонография се прави изследване при мозъчни кръвоизливи и риск от вторичен мозъчен инсулт, стенози /стеснения/ на мозъчни съдове, тромбози или емболии на мозъчните съдове и дурални синуси, аневризми, за оценка на кръвообръщението при стеснение на артериите и преценка на риска при евентуално отстраняване на плаките. Ултразвуковите лъчи проникват през черепа на дълбочина от 25 до 120 мм и практически достигат до всички кръвоносни съдове в мозъка. Така се създава възможност за директно проследяване кръвния ток във вътрешно-черепните мозъчни артерии и се получава цялостна представа за мозъчното кръвообръщение, съдовото съпротивление, количеството кръв, което преминава за единица време, стеснения на кръвоносните съдове, наличието на атеросклеротични плаки и тромби.

Продължителността е различна – от 15 до 30 минути – в зависимост от броя на изследваните съдове.

За провеждане на изследването е необходимо пациентите да бъдат спокойни, с нормализирани стойности на артериалното налягане и сърдечна честота. Желателно е мъже да бъдат избръснати, а жените – без грим. Изследването продължава между 20 и 40 минути.

Амбулаторията НЕ работи със Здравната каса