Електромиография

/ЕМГ/

 

Временно преустановявам работата си!

Електромиография /ЕМГ/

Какво представлява изследването
Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

Кога се провежда
Използва се за диагностициране на:
– на мускулната система и периферните нерви
– възпалителни процеси (плексити, невралгии)
– дископатия
– полиневропатия
– ишиас
– посттравматични увреждания
– детски паралич
– слабост и болки в крайниците
– тремор
– болест на Паркинсон
– мускулна атрофия
– промени при ендокринни заболявания
– диабетна полиневропатия, и др.

Как се провежда
ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите – в покой, под напрежение, при произволно съкращение. Продължителността на процедурата е от 30 минути до един час. По време на изследване пациентът се намира в легнало или в седнало положение. В мускула се въвежда игла (електрод), която регистрира електрическите потенциали отначало в състояние на покой, след това по време на съкращението. Резултатът представлява графика, подобна на електрокардиограма.

ЕМГ /електромиография/ се прави като електрод се поставя последователно върху точките, по хода на нерва или върху изследвания мускул /по лицето, по краката, по гърба или ръцете/. Електромиографията изследва мускулната и нервната активност. При Електроневрографията чрез стимулиране се измерва проводимостта по нерва. Продължителността на изследването е около 10 минути за един нерв или мускул.

Етапи на електромиографията
– Първата е изследване на нервната проводимост, което се прави с помощта на електроди – те се слагат върху кожата на пациента. С това може да се направи оценка на функцията на мотоневроните. Електродите, които са залепени за кожата, провеждат електрически стимул към нервните влакна. Резултатите, които се получават вследствие на този стимул, се записват във вид на вълнова графика;
– Втората част от изследването предвижда слагане на мънички иглени електроди в мускулите – благодарение на тях може да се отчете каква е електрическата активност на мускулите. Изследването може да бъде направено в различни състояния на мускулите – в покой или при съкращение;

Изследването трае между половин и един час, а докато се провежда, пациентът може да усети изтръпване или потрепване на мускулите. Не може да се определи болезнено ли е или не изследването, тъй като това зависи от индивидуалния праг на болка на пациента.

Предимства и недостатъци
+ Това е единственото електрофизиологично изследване, което поставя диагноза
+ Само то може да покаже дали травмираният нерв е цял или прекъснат и дали има нужда от операция
+ Показва нивото и степента на увредата и има прогностична стойност.
+ Често определя вида и продължителността на нужното лечение.

Какви са рисковете, усложненията, недостатъците
ЕМГ изследването е безвредно. Възможно е да причини лек дискомфорт. Много рядко е възможно е инфектиране или кървене на мястото, където са забодени иглените електроди, както и леко подуване там, където са били електродите.

Специална подготовка
Може би единственото, което трябва да направите, е да не нанасяте никакви козметични продукти на зоната, която ще бъде изследвана. Важно е телесната температура да бъде нормална, затова ако пациентът е стоял на студено, специалистите обикновено изчакват, докато температурата му се нормализира.

!!! В случай, че приемате някакви медикаменти, включително антиагреганти и антикоагуланти, задължително уведомете лекаря си.

Амбулаторията НЕ работи със Здравната каса